Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in november 2,4% toegenomen, volgend op een daling van 1,2% in oktober.

Lees meer

Raming december 2017

Hoogconjunctuur; expansieve begroting

De meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

Binnen het sociaal domein is er voor gemeenten veel te winnen door op een slimme manier in te kopen. Een belangrijke keuze hierbij is hoe streng de selectie is van aanbieders die uiteindelijk worden toegelaten tot de markt.

CPB Policy Brief 2018/04, 21 februari 2018, Naar publicatie

Eenverdieners onder druk

Het verschil in belastingdruk voor een- en tweeverdieners is sterk opgelopen. De vraag rijst of een verdere stijging wenselijk is met het oog op gelijkheid en doelmatigheid. Door voorgenomen beleidsmaatregelen loopt het verschil in belastingdruk voor een- en tweeverdieners in de toekomst verder op.

CPB Policy Brief 2018/03, 15 februari 2018, Naar publicatie

Belastingdruk eenverdieners loopt op

Belastingdruk eenverdieners loopt op

De belastingdruk voor eenverdieners is in het afgelopen decennium sterk opgelopen en zal in de toekomst nog verder toenemen, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. De belastingdruk voor eenverdieners wordt in de toekomst zelfs hoger dan die voor tweeverdieners. Dit is opmerkelijk, omdat eenverdieners een lager bruto inkomen hebben.

Lees meer
Meer keus in zorgaanbieders goed voor gemeente én cliënt

Meer keus in zorgaanbieders goed voor gemeente én cliënt

Met de decentralisatie van taken zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de inkoop van een belangrijk deel van de langdurige zorg. Gemeenten maken hierbij verschillende keuzes. Sommige gemeenten contracteren veel aanbieders, andere slechts één of enkele. Als gemeenten kiezen voor een ruim aanbod, biedt dat voordelen voor zowel de gemeente als de cliënten.

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Policy Brief 2018/01 Knelpunten op de markt voor cyberveiligheid

Lees meer
Policy Brief 2018/01 Knelpunten op de markt voor cyberveiligheid

Policy Brief 2018/02 'Opties voor de toekenning van onderzoeksbeurzen'

Lees meer
Policy Brief 2018/02 'Opties voor de toekenning van onderzoeksbeurzen'